Περιγραφή

Σύνθεση σε μεταλλικό καλάθι 50cm x 50cm.